عشق

   


 THE BEST DAMN THING                         

      "Girlfriend"

[Chorus]
Hey! Hey! You! You!
I don’t like your girlfriend!
No way! No way!
I think you need a new one
Hey! Hey! You! You!
I could be your girlfriend

Hey! Hey! You! You!
I know that you like me
No way! No way!
No it’s not a secret
Hey! Hey! You! You!
I want to be your girlfriend

[Verse 1]
You’re so fine
I want you mine
You’re so delicious
I think about ya all the time
You’re so addictive
Don’t you know what I could do to make you feel alright?
Don’t pretend I think you know I’m damn precious
And Hell Yeah
I’m the motherfucking princess
I can tell you like me too and you know I’m right

[Bridge]
She’s like so whatever
You could do so much better
I think we should get together now
And that’s what everyone’s talking about!

[Chorus]
Hey! Hey! You! You!
I don’t like your girlfriend!
No way! No way!
I think you need a new one
Hey! Hey! You! You!
I could be your girlfriend

Hey! Hey! You! You!
I know that you like me
No way! No way!
No it’s not a secret
Hey! Hey! You! You!
I want to be your girlfriend

[Verse 2]
I can see the way, I see the way you look at me
And even when you look away I know you think of me
I know you talk about me all the time again and again
So come over here, tell me what I want to hear
Better yet make your girlfriend disappear
I don’t want to hear you say her name ever again
(And again and again and again!)

[Bridge]
She’s like so whatever
You could do so much better
I think we should get together now
And that’s what everyone’s talking about!

[Chorus]
Hey! Hey! You! You!
I don’t like your girlfriend!
No way! No way!
I think you need a new one
Hey! Hey! You! You!
I could be your girlfriend

Hey! Hey! You! You!
I know that you like me
No way! No way!
No it’s not a secret
Hey! Hey! You! You!
I want to be your girlfriend

In a second you’ll be wrapped around my finger
Cause I can, cause I can do it better
There’s no other
So when's it gonna sink in?
She’s so stupid
What the hell were you thinking?!
[repeat]

[Chorus (repeat)]

        "When you're gone"

I always needed time on my own
I never thought I'd need you there when I cry
And the days feel like years when I'm alone
And the bed where you lie is made up on your side

When you walk away I count the steps that you take
Do you see how much I need you right now

[Chorus]
When you're gone
The pieces of my heart are missing you
When you're gone
The face I came to know is missing too
When you're gone
The words I need to hear to always get me through the day and make it ok
I miss you

I've never felt this way before
Everything that I do reminds me of you
And the clothes you left, they lie on the floor
And they smell just like you, I love the things that you do

When you walk away I count the steps that you take
Do you see how much I need you right now

[Chorus]

We were made for each other
Out here forever
I know we were, yeah
All I ever wanted was for you to know
Everything I'd do, I'd give my heart and soul
                    I can hardly breathe I need to feel you here with me, yea        

   

تاريخ دوشنبه بیستم آذر ۱۳۹۱سـاعت 19:2 نويسنده النا| |

سلام به دوستای گلم

 کسای که دوس دارن تبادل لینک کنیم رمز داده میشه

وفقط کافیه یه کامنت خصوصی برام بذارین تا رمز رو براتو بفرستم

مر30 از همه شماها 

گروه گل یاس
تاريخ یکشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۱سـاعت 18:20 نويسنده النا| |
تاريخ یکشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۱سـاعت 18:14 نويسنده النا| |خــداونــد عشــق را بــرای ســتودن چشــمان زیــبایــت آفــریــد

و گـل سـرخ را بـرای نـمـایـش سـرخی لـبـانــت

و تـاریـکی شـب را نـشـانی از سـیاهی چشـمانت

و زلالـی دریــا را بــه زلالــی دل تــو

و مــرا آفـریـد بـرای شـناسـاندن عشــق بــه مـن

و سکوت را آفـریـد بــرای آرامـی دل عاشـق من

و ایـنک تــو را مـانند پـروردگـار می ســتایم

عشـق مـن عاشــقم بــاش

خـــانـمی دوســــتدارم بــا تــمــام وجـــودم

تـن تـو آهـنگی است

و تـن من کلمه ای است

که در آن می نـشیند

تا نـغمه ای در وجود آیـد

سروده ی که تـداوم را می تـپد

در نگاهت همه ی مهـربـانی هاست:

قـاصدی که زنـدگی را خبر می دهد.

و در سکـوتـت همه صداها

فـریـادی که بـودن را

تـجربـه می کـند.
 

اشک رازیست
لبخند رازیست
عشق رازیست

اشک آن شب لبخند عشقم بود

قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی که چنان بدانی…

من درد مشترکم
مرا فریاد کن.تاريخ جمعه چهاردهم مهر ۱۳۹۱سـاعت 13:36 نويسنده النا| |

قالب نگین